Instytut Budownictwa - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Zaloguj


Aktualności

WYRÓŻNIENIE PRACY DOKTORSKIEJ KINGI WITEK


2018-07-12 11:31:27

Dnia 2 lipca 2018 roku Rada Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach nadała Kindze Witek z Instytutu Budownictwa stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Stopień został nadany na podstawie rozprawy doktorskiej nt. „Analiza wpływu zawartości frakcji pyłowej i iłowej na procesy zamarzania gruntów drobnoziarnistych”, która została wyróżniona.

więcej...

KONKURS FOTOGRAFICZNY


2018-07-11 19:08:18

Studenci SKN WSPORNIK zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym.


więcej...

PIERWSZE MIEJSCE DLA SKN WSPORNIK – SEJMIK MAJOWY 2018


2018-05-24 17:17:29

W dniach 17 – 18 maja odbyła się XXIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXV Sejmik SKN na Uniwersytecie Przyrodniczym We Wrocławiu. Pierwsze miejsce w sekcji Inżynierii Kształtowania Środowiska zajął Sebastian Sikora, student kierunku Budownictwo z SKN WSPORNIK.

więcej...

MIĘDZYNARODOWA LENIA SZKOŁA DLA STUDENTÓW BUDOWNICTWA


2017-07-05 09:34:52